fotolijn

Vrijwilligersbadge

Naast de speltaktekens voor de jeugdleden en hun speltakken is er ook een badge voor alle vrijwilligers die géén leiding geven. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld plusscouts (vroegere plusscoutsbadge), maar ook bestuursleden of andere (groeps-, regionale- of landelijke) vrijwilligers. Kortom, een badge voor iedereen die niet iedere week voor de groep staat, maar wel een ondersteunende functie bekleedt binnen de groep, de regio of het land. Deze groep vrijwilligers maakt geen onderdeel uit van een speltak en geeft ook geen leiding aan een speltak. Met het dragen van een eigen badge is duidelijk dat je eveneens een bijdrage levert aan het spel van Scouting. De vrijwilligersbadge mág uiteraard ook gedragen worden door de speltakleiding omdat zij immers ook vrijwilliger zijn. Het staat elke vrijwilliger vrij om te kiezen voor het dragen van de badge (niet verplicht). De vrijwilligersbadge wordt op de linkermouw van de Scoutfit gedragen, omdat het geen speltak betreft volgens de spelvisie.

Informatie

Woensdag 19:00-21:00
(om de week)

Email:

Adviseur:
Wim Berghuis