fotolijn

Insignes Welpen

Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Elke opkomst leert een welp weer iets, soms ook door zijn rol als helper of gids. Om te laten zien dat je als welp veel leert, zijn er de vaardigheidsinsignes. De insignes zijn gebaseerd op de acht activiteitengebieden en de progressiematrix. Voor elk activiteitengebied is er minimaal één insigne beschikbaar.

In totaal zijn er achttien verschillende insignes voor welpen. Zo zit er voor elke welp wel één bij die hem leuk lijkt. Voor de oudste welpen zijn er nog zes insignes gemaakt, als extra uitdaging en als voorbereiding op hun tijd bij de scouts.

Insigne-eisen

In het Welpenkompas lees je hoe je de insignes voor de welpen kunt gebruiken. Je kunt de eisen van de verschillende insignes downloaden en er is een handig Excel-document beschikbaar waarin je kunt bijhouden wie van je welpen welk insigne op welk niveau heeft behaald. Daarnaast is er toelichting beschikbaar die meer informatie geeft over het gebruik van de drie niveaus.

Informatie

Zaterdag 13:00-16:00
(elke 3 weken)

Email:

Leiding:
Jolanda Berghuis, Dirk-Jan v.d. Boomgaard, Gijs Denneboom, Joerie Jansen op de Haar