COVID-19

Corona en Scouting

UPDATE 3 FEBRUARI 2021

"Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown. Maar voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Dit belang heeft Scouting Nederland in de gesprekken met de overheid onderstreept. Met een mooi resultaat: binnen de nieuwe routekaart met maatregelen vanuit de overheid is er nu een uitzondering voor sport- én jeugdactiviteiten waaronder Scouting. Daar zijn we ontzettend blij mee!"

 

Nieuwe items of wijzigingen zijn voorzien van de bovengenoemde wijzigingsdatum. (Deze kunnen ook verder onderaan staan!) 

Om onze opkomsten voor iedereen veilig te houden zijn de volgende regels van kracht:

 

Iconen corona scouting 21 

 • Opkomsten voor Jeugdleden t/m 17 jaar gaan door. 18+ leden hebben helaas geen fysieke opkomsten of bijeenkomsten (eigen speltakleiding brengt je hier van op de hoogte). 

Iconen corona scouting 23    

  

 • Bij aanvang van iedere opkomst/bijeenkomst is er een gezondheidscheck aan de hand van de RIVM gezondheidscheck!

 

Iconen corona scouting 20

    

 • Ouders en of verzorgers zijn momenteel niet toegestaan in en rondom onze blokhut tijdens de opkomsten en bijeenkomsten.

Iconen corona scouting 18

   

 • Mocht u vragen hebben aan de speltak/leiding van uw zoon(s)/dochter(s) verzoeken wij u deze via de e-mail aan de betreffende leiding te stellen.

Iconen corona scouting 17

 • Dringend verzoek aan leden om zoveel mogelijk zelf naar de opkomst te komen om drukte te voorkomen en reisbewegingen te verminderen.


Iconen corona scouting 05

 • Mocht het toch noodzakelijk zijn om uw zoon(s)/dochter(s) te brengen/halen verzoeken wij u bij het; halen maximaal 5 minuten voor het einde van de opkomst op de parkeerplaats voor onze blokhut te wachten (Houdt hierbij 1,5 meter afstand van andere ouders/verzorgers en vrijwilligers); en bij het brengen direct weer te vertrekken nadat u uw zoon(s)/dochter(s) heeft afgezet.

Iconen corona scouting 06

  

 • Bij iedere vorm van Corona gerelateerde gezondheidsklachten blijf je thuis (en laat je testen).

Iconen corona scouting 22

  

 • Scoutinggebouwen zijn geen openbare gebouwen, dus hier hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Uiteraard is dit wel toegestaan indien gewenst.

Iconen corona scouting 14

 • De betreffende speltakken houden rekening met de avondklok en zullen er voor zorgen dat jeugdleden en vrijwilligers optijd thuis kunnen komen.

Iconen corona scouting 21

 • Opkomsttijden of de locatie van de opkomsten kunnen om drukte te voorkomen afwijken, de betreffende speltak houdt jullie hier van op de hoogte.

Iconen corona scouting 07

 • Opkomsten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.

Iconen corona scouting 14

 • Je bent max 10 minuten van tevoren aanwezig. 

Iconen corona scouting 10  

 • Na de opkomst ga je gelijk naar huis.

Iconen corona scouting 19

 • Sanitair wordt grondig schoongemaakt. We zorgen voor voldoende zeep en papieren doekjes.

Iconen corona scouting 12 

 • Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomst.

Iconen corona scouting 12

  

 • Voor scouts met een beperking gelden dezelfde richtlijnen als bij jeugdleden. Hulp bieden en zorgverlenen vanuit de leiding mag zonder afstand. Uiteraard in overleg met de ouders.

Iconen corona scouting 12 

  

 • Leiding, ouders/verzorgers en andere vrijwilligers, houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

Iconen corona scouting 18 

 • Het staat iedereen vrij om de keuze te maken nog niet naar scouting te komen. Deze keuze respecteren wij. (Zorg wel dat de betreffende speltak hier van op de hoogte is). 

Iconen corona scouting 03

 • Volg de instructies van onze vrijwilligers op.

  

Verder gelden uiteraard de algemene regels van het RIVM: 


Iconen corona scouting 02

 • Was vaak handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.         

Iconen corona scouting 06
 

 • Heb je (lichte) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid (Chronisch), loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis, laat je testen.

Iconen corona scouting 06

 • In afwachting van een coronatest blijf je thuis. Is een huisgenoot in afwachting van een test dan blijf je thuis als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.


Iconen corona scouting 06

 • Negatief getest? Pas als je geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.


Iconen corona scouting 06

 • Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Pas als je geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.


Iconen corona scouting 06

  

 • Heeft een huisgenoot het Coronavirus? Dan kom je niet naar Scouting, volg de aanwijzingen van de GGD. Als alle huisgenoten weer helemaal beter zijn ben je weer welkom bij Scouting.

Iconen corona scouting 06

 • In een land geweest met een negatief reisadvies of een melding gehad van de Corona melder (app)? Kom niet naar Scouting en ga in quarantaine (laat je testen).

Iconen corona scouting 16 

 • Ben je weer beter en/of is je quarantaine tijd voorbij? Dan ben je weer van harte welkom bij Scouting.  

Nieuwe richtlijnen van Scouting Nederland, Gemeente Apeldoorn, VNOG of het RIVM zijn altijd leidend! We proberen deze pagina up-to-date te houden. Fouten en of wijzigingen zijn voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.