fotolijn

Insignes Explorers

In het Scoutingspel zit een doorlopende leerlijn, wat inhoudt dat er steeds verder gebouwd wordt op wat een scout al weet. Zo doen jeugdleden vaardigheden op die niet zo moeilijk lijken, omdat ze dit stapje voor stapje leren. Maar ongemerkt leren ze door de jaren heen dus heel veel. Ook explorers doen op een ongedwongen manier ontzettend veel vaardigheden op. Maar niet alles wat ze leren, hoeft ongemerkt te gaan. Om de persoonlijke groei van explorers zichtbaar te maken, kunnen ze werken aan jaarbadges, insignes en awards.

Hieronder vind je een beknopte uitleg, in de Explorergids vind je meer informatie over dit onderwerp.

Insigne per activiteitengebied

Explorers kunnen voor elk activiteitengebied een insigne halen. Hiervoor moet een explorer een project doen dat aan het volgende voldoet:

  • Het project is uitdagend, de explorer leert er iets nieuws van
  • Een project duurt ongeveer één tot drie maanden
  • De explorer kiest zelf iemand die de uitvoering van het project zal beoordelen
  • De uitdagingen die de explorer heeft gekozen, zet hij op papier zodat de beoordelaar ze goed kan beoordelen
  • De explorer krijgt een positieve beoordeling voor zijn project
  • De explorer houdt een presentatie waarmee hij het project afrondt

Als het project helemaal volbracht is, krijgt de explorer op een speciaal moment het insigne en een certificaat uitgereikt.

Jaarbadges

Ieder jaar leren explorers weer iets anders. Na de installatie leren ze de afdeling kennen, maken ze voor het eerst zelf programma’s en doen ze actief mee tijdens opkomsten en kampen. In het tweede jaar als explorer weten ze al precies hoe alles werkt. Ze kunnen zelf een opkomst organiseren en kijken met de oudere explorers mee hoe je een weekend of de expeditie organiseert. Tijdens het derde jaar als explorer besturen ze de afdeling en nemen ze grotere projecten op zich. Door deze opbouw in het programma, kunnen ze het maximale uit hun explorertijd halen.

Voor ieder jaar zijn er bepaalde activiteiten vastgesteld die een explorer gedaan moet hebben. Als een explorer aan die eisen voldoet, krijgt hij de bijbehorende jaarbadge. Je kunt de eisen voor de jaarbadges hier downloaden. Heeft een explorer een jaarbadge behaald, dan hoort daar natuurlijk een certificaat bij

Awards

Houden jouw scouts, explorers of roverscouts wel van een uitdaging? Ga dan eens aan de slag met de awards! De awards vormen een soort pluspakket naast de normale insignes en badges, en zijn bedoeld voor scouts, explorers en roverscouts die meer willen doen, zien en ervaren.

Drie niveaus

Er zijn vier verschillende awards: de Development Award, de Europe Award, Nature Award en The International Award For Young People. De meeste awards kun je in groepsverband doen, alleen The International Award For Young People is een individuele award. De awards zijn op drie niveaus te behalen: voor scouts, explorers en roverscouts.

Development award

De Development Award bestaat uit drie fasen waarin scouts meer ontdekken over zichzelf, de groep en de wereld om hen heen. Deze drie fasen zijn bij elke speltak terug te vinden in het programma. Bij de scouts en explorers zijn deze fasen heel zichtbaar. Bij de roverscouts lopen de fasen meer door elkaar heen. De scouts krijgen bijvoorbeeld positieve feedback en complimenten tijdens de activiteit ‘Geluksenveloppen’ en de explorers spelen ‘Vooroordelentoneel’ aan de hand van foto’s. De activiteitengebieden die hierbij aan bod komen, zijn Identiteit en Samenleving. Daarnaast hebben de activiteiten een link met de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

Europe Award

Het activiteitengebied Internationaal is een belangrijk onderwerp bij Scouting. Juist de internationale component is zo bijzonder; scouts maken tijdens jamborees vaak nieuwe vrienden in allerlei landen. De Europe Award sluit hier mooi op aan en daagt scouts uit om (meer) internationale contacten op te doen. Voor iedere speltak is er een andere invulling van de award met als doel kennis te maken met scouts uit het buitenland en te leren over andere culturen.

De scouts doen als ploeg mee met het bestaande programma ‘Lands of adventure’. Dit programma is ontwikkeld door en voor de verschillende Scoutingorganisaties van Europese landen. Scouts komen op deze manier in contact met scouts uit andere landen, kunnen op eigen creatieve wijze laten zien hoe ze Scouting beleven en krijgen een beeld van hoe het Scoutingspel in andere landen gespeeld wordt.

Explorers gaan met de hele afdeling op bezoek bij een groep buitenlandse explorers of ontvangen als afdeling een groep buitenlandse explorers in Nederland. Door deze uitwisseling ontdekken ze wat de sociale en culturele overeenkomsten en verschillen zijn tussen de eigen en de partnergroep.

Roverscouts kunnen kiezen uit vier verschillende soorten internationale projecten, zowel binnen als buiten Scouting. Hierbij maken ze, alleen of met een groepje roverscouts, in een voor hen onbekende omgeving kennis met andere mensen en culturen.

Nature Award

De Nature Award valt binnen het activiteitengebied Buitenleven en is een combinatie van twee bestaande programma’s van de internationale Scoutingorganisaties WAGGGS en WOSM: de Biodiversity challenge badge en de World Scout Environment Programme. Scouts, explorers en roverscouts gaan aan de gang met verschillende activiteiten op het gebied van natuur, milieu en biodiversiteit, die verdeeld zijn over vijf thema’s: land, lucht, water, de wereld en aan de slag. Binnen deze thema’s kunnen ze zelf kiezen welke activiteiten ze gaan doen.

The International Award for Young People
The International Award for Young People is een uitdagend programma voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is een externe award, wat betekent dat scouts niet alleen bij Scouting, maar ook via een middelbare school aan dit programma kunnen meedoen. Wereldwijd hebben al meer dan 8 miljoen jongeren meegedaan!

Scouts, explorers en roverscouts verleggen hun grenzen behoorlijk als ze meedoen aan dit awardprogramma. Ze leren wat ze zelf graag willen leren, ontwikkelen nieuwe (sociale) vaardigheden en dragen tegelijkertijd ook nog een steentje bij aan de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk. Bij deze award zijn drie verschillende niveaus (brons, zilver en goud), afhankelijk van leeftijd en tijdsbesteding. De onderwerpen die bij deze award aan bod komen vallen onder de activiteitengebieden Expressie, Identiteit, Samenleving en Sport & Spel.

Hoe nu verder?

Wil je met je speltak meedoen aan het behalen van zo’n prachtige award? Ga dan als volgt te werk.

Oriëntatie

Lees de handleidingen door en introduceer de verschillende awards bij je speltak. Bespreek de mogelijkheden en laat je jeugdleden een keuze maken. In het geval van The International Award for Young People is het verstandig om ook de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden op de hoogte te (laten) stellen. Deze award vergt namelijk een grotere tijdsbesteding dan de andere awards en een jeugdlid zal hier voornamelijk buiten de Scoutingopkomsten tijd aan moeten besteden.

Aanmelding

Zodra er een keuze gemaakt is, kun je de aanmelding in gang zetten door één van onderstaande formulieren in te vullen. Voor de Development, Europe en Nature Award kun je een aantal jeugdleden (een ploeg) of de hele speltak aanmelden. Voor The International Award for Young People kunnen jeugdleden zich individueel inschrijven.

Aan de slag
Als de aanmelding gedaan is, kun je met het programma aan de slag. Volg de handleiding van de gekozen award en ga met elkaar de uitdagingen aan!

Ondersteuning

Mocht je vragen hebben over de invulling van het programma of ergens niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het landelijk Team awards via .

Afronding

Hebben je scouts, explorers of roverscouts een awardprogramma gevolgd, dan kunnen ze het Team awards hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens bekijkt dit team of er is voldaan aan de voorwaarden van de award. Is alles in orde, dan is het mogelijk de bijbehorende awardbadge bij de ScoutShop te bestellen.

Een award behaald, wat nu?

Hebben je jeugdleden de smaak van de awards te pakken? Stimuleer ze dan om verder te gaan met één van de andere awards. Ze kunnen ook in de volgende speltak verder met het behalen van awards. Hierbij hoeven jeugdleden niet eerst het niveau van de voorgaande speltak voltooid te hebben. Jeugdleden kunnen bijvoorbeeld als scout de Nature Award behalen en als explorer de Development Award.

Handleidingen en meer

Voor elke award is een handleiding geschreven waarin je meer informatie vindt over wat er verwacht wordt om een award te behalen. Daarnaast zijn er voor de Development en Nature Award projectideeën beschreven waaruit explorers kunnen kiezen of die ze inspiratie geven om zelf een project te bedenken. Voor explorers en roverscouts is er ook nog een aantal formulieren dat ze kunnen gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een project.

 

Informatie

Vrijdag 19:00-21:00

Email:

Begeleiding:
Patricia Stringer, Dirk-Jan v.d. Boomgaard