fotolijn

Vacatures

Zoals in elke groep hebben wij ook onze vacatures:

Groepsvoorzitter

- De Groepsvoorzitter vervangt de Vice Groepsvoorzitter bij haar afwezigheid
- De Groepsvoorzitter zit de vergaderingen voor van de Groepsraad.
- De Groepsvoorzitter treedt controlerend op t.a.v. de gemaakte afspraken.
- De Groepsvoorzitter zorgt ervoor dat er visie ontwikkeld wordt voor de
- toekomst van Scouting Marca Appoldro.
- De Groepsvoorzitter zorgt ervoor dat de vastgestelde visie invulling krijgt.
- De Groepsvoorzitter onderhoudt de contacten met het Stichtingsbestuur.
- De Groepsvoorziiter onderhoud contacten met externe relaties, ouders, oud-leden, sponsoren, gemeente, andere Scoutinggroepen
- De Groepsvoorzitter zorgt voor afstemming van werkzaamheden binnen het bestuur (taakverdeling),
- eindverantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en
- werkzaamheden
- De Groepsvoorzitter is het gezicht / de vertegenwoordiger van Scouting Marca Appoldro.

2e Secretaris

- De 2e Groepssecretaris vervangt de 1e Groepssecretaris bij haar afwezigheid
- De 2e Groepssecretaris verspreidt de agenda en notuleert de vergaderingen.
- De 2e Groepssecretaris is verantwoordelijk voor content op de website en gebruik van social media (wanneer we dit als medium gaan gebruiken).
- De 2e Groepssecretaris coördineert de verhuur
- De 2e Groepssecretaris coördineert het klusteam
- De 2e Groepssecretaris introduceert nieuwe ouders in de groep


Coordinator Klusteam

- De Coordinator Klusteam houdt de kluslijst actueel
- De Coordinator Klusteam coordineert en zorgt voor aansturing van het klusteam
- De Coordinator Klusteam zorgt dat voor het klussen de juiste materialen aanwezig zijn
- De Coordinator Klusteam maakt deel uit van eht Stichtingsbestuur welke 2x per jaar bij elkaar komt
- De Coordinator Klusteam zorgt voor een 2 jaarlijkse klusdag (waaronder 1x in het kader van NL Doet)

 

Leiding Bevers

Functieprofiel
Als beverleiding organiseer je samen met de overige leidingleden wekelijks op creatieve en uitdagende wijze een afwisselend programma voor een groep van momenteel  ca. 10 bevers.

Wat doe je als beverleiding?
- Maakt, bereidt voor en evalueert wekelijkse programma’s in het beverthema voor de bevers.
- Voert deze programma’s uit
- Bedenkt en organiseert het jaarlijkse Kampweekend
- Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
- Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.

Wat vragen wij van je:
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en van Scouting Marca Appoldro.
- Je bent minimaal 17 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
- Je hebt affiniteit met scouting en de leeftijdsgroep 5 tot 7 jaar
- Je bent beschikbaar op de zaterdagen tussen 10:00 en 12:00
- Je bent bereid 3 a 4 uur per week in scouting te investeren


Begeleiding Explorers

Functieprofiel
Als explorerbegeleiding begeleid je samen met de overige leidingleden wekelijks op creatieve en uitdagende wijze een afwisselend programma voor een groep van momenteel 17 Explorers. 

Wat doe je als explorerbegeleiding?
- begeleid Explorers in het maken van wekelijkse programma’s in een van de 8 interessegebieden voor de Explorers.
- Bedenkt en organiseert het jaarlijkse (buitenland)zomerkamp en 2 weekendkampen
- Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
- Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.

Wat vragen wij van je:
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en van Scouting Marca Appoldro.
- Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
- Je hebt affiniteit met scouting en de leeftijdsgroep 14 tot 17 jaar
- Je bent beschikbaar op de vrijdagen tussen 19:00 en 21:00
- Je bent bereid 3 a 4 uur per week in scouting te investeren


Commissielid Koningsdag

Functieprofiel
Als commissielid Koningsdag werk je samen met de overige leden aan een onvergetelijke Koningsdag. 

Wat doe je als commissielid?
- Op basis van een draaiboek organiseer je de startdag met onderling af te stemmen verantwoordelijkheid:
- O.a. beheer penningen, catering, spellen, planning, vergunningen, reclame
- Hetw erk uit handen nemen van leiding die zich dan bezig kan houden met het plezier van uw kind 

Wat vragen wij van je:
- Je bent beschikbaar op Koningsdag
- Je bent bereid 2 a 4 uur per maand (van januari t/m april) in scouting te investeren, waarbij het aantal uren in april iets op zal lopen.


Lid Flexteam

Functieprofiel
Als lid van het flexteam sta je paraat om een speltak te helpen wanneer wij voor een opkomst te weinig (bege)leiding hebben. 

Wat doe je als lid van het flexteam?
- Begeleidt op afroep, en indien je zelf kan jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
- Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van interne trainingen.
- Blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de groep

Wat vragen wij van je:
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en van Scouting Marca Appoldro.
- Je bent minimaal 17 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen (kosten zijn voor Scouting Marca Appoldro).
- Je hebt affiniteit met scouting en een leeftijdsgroep van 5 tot 17 jaar
- Je bent op afroep beschikbaar (indien dit past in je eigen agenda) tijdens de opkomsttijden (vr. 19-21 uur, za 10-12 uur en incidenteel op za van 13-16 uur)

Interesse

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met

 

Help ons!

SponsorkliksU kunt ons op een eenvoudige wijze helpen door uw online boodschappen middels de volgende link te doen.

Bij elke aankoop komt er vanzelf een kleine bijdrage in onze clubkas terecht!