fotolijn

Lustrumfeest

lustrumfeestOp 22 februari 1989 is Scouting Marca Appoldro officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat deze datum gelijk valt met Baden Powell dag mag geen toevalligheid zijn. Dat deze datum in 2014 precies in de vakantie valt hebben de oprichters zeker geen rekening mee gehouden.

Vanaf 1910 zijn de padvinders actief in Nederland, een tijd die wij als Scouting Marca Appoldro niet eens hebben meegemaakt, aangezien deze in de 70-er jaren samen zijn gegaan tot Scouting Nederland. We zijn dus nog een jonge en dynamische club die wel weet hoe wij op een zeer ludieke wijze dit feestje gaan vieren.

Wij willen u dan ook met klem verzoeken om voor uw hele gezin een streep te zetten in de agenda op:

Vrijdag 7 maart
Vanaf 19:15 uur

Verdere informatie volgt, maar het belangrijkste is aanwezigheid van zoveel mogelijk jeugdleden met zijn/haar familie!

En neem van ons aan, hier praat u dagen later nog over!

Startdag

DSC 5519We kijken met bijzonder veel plezier terug op onze startdag als start van ons 25 jarig bestaan. Een dag met een ludieke wijze van opening door wethouder Blokhuis die ook nog even een cheque kwam brengen, waarmee we extra spelmateriaal kunnen aanschaffen. Het overvliegen van de diverse speltakken met de door de Explorers in elkaar geknoopte tokkelbaan. 

Maar de gehele dag diverse activiteiten die ons ook nog eens nieuwe leden en een nieuwe leiding heeft opgeleverd. De afsluiting met de bbq, was de grote en gezellige afsluiting. 

Vanaf nu weten we ook dat het concept voor koningsdag op de fantastische lokatie rondom onze blokhut kan! Als u nog even de herinnering wilt ophalen, of wilt zien wat u heeft gemist, dan heeft de startdag commissie voor u een korte samenvatting bijgevoegd als bijlage. Op de website kunt u de foto's bekijken (http://www.scoutinggroep.com/fotosvideo/foto-s/category/57-startdag-2013) Deze zijn ook te bestellen op de site van onze hoffotograaf (http://www.oypo.nl/maritvanbuchem)

 

 

Flexteam

flexteamAfgelopen dinsdag heeft de groepsraad besloten om een flexteam op te richten. Wij hebben de afgelopen tijd veel verzoeken gekregen van ik wil af en toe wel is leiding geven. En dat snappen we heel goed als u alle kinderen en leiding actief ziet met onze activiteiten.

Als u deel neemt aan het flexteam dan komt u in een pool van mensen te zitten op wie we een beroep kunnen doen als we op een gegeven moment een opkomst zouden moeten annuleren omdat we even leiding te kort hebben, of dat we een opkomst anders moeten inrichten wat het spelaanbod niet ten goede komt. 

U hoeft dus ook niet het hele jaar beschikbaar te blijven op de tijden dat we opkomst hebben, maar u ontvangt een mail met een datum en tijdstip waarop we iemand zoeken. Kan u toevallig dan reageert u terug, kan u niet, dan wellicht een volgende keer.

Daarnaast blijft u nauw betrokken bij de groep en krijgt u uiteraard ook de uitnodiging voor onze interne trainingen en speciale activiteiten voor ons kader. Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op met onze groepsbegeleider (). Wilt u zich aanmelden, klik dan hier en selecteer bij wat u wilt doen "flexteam"

Voor alle overige vacatures klik hier

Vacatures

Zoals in elke groep hebben wij ook onze vacatures:

Groepsvoorzitter

- De Groepsvoorzitter vervangt de Vice Groepsvoorzitter bij haar afwezigheid
- De Groepsvoorzitter zit de vergaderingen voor van de Groepsraad.
- De Groepsvoorzitter treedt controlerend op t.a.v. de gemaakte afspraken.
- De Groepsvoorzitter zorgt ervoor dat er visie ontwikkeld wordt voor de
- toekomst van Scouting Marca Appoldro.
- De Groepsvoorzitter zorgt ervoor dat de vastgestelde visie invulling krijgt.
- De Groepsvoorzitter onderhoudt de contacten met het Stichtingsbestuur.
- De Groepsvoorziiter onderhoud contacten met externe relaties, ouders, oud-leden, sponsoren, gemeente, andere Scoutinggroepen
- De Groepsvoorzitter zorgt voor afstemming van werkzaamheden binnen het bestuur (taakverdeling),
- eindverantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en
- werkzaamheden
- De Groepsvoorzitter is het gezicht / de vertegenwoordiger van Scouting Marca Appoldro.

2e Secretaris

- De 2e Groepssecretaris vervangt de 1e Groepssecretaris bij haar afwezigheid
- De 2e Groepssecretaris verspreidt de agenda en notuleert de vergaderingen.
- De 2e Groepssecretaris is verantwoordelijk voor content op de website en gebruik van social media (wanneer we dit als medium gaan gebruiken).
- De 2e Groepssecretaris coördineert de verhuur
- De 2e Groepssecretaris coördineert het klusteam
- De 2e Groepssecretaris introduceert nieuwe ouders in de groep


Coordinator Klusteam

- De Coordinator Klusteam houdt de kluslijst actueel
- De Coordinator Klusteam coordineert en zorgt voor aansturing van het klusteam
- De Coordinator Klusteam zorgt dat voor het klussen de juiste materialen aanwezig zijn
- De Coordinator Klusteam maakt deel uit van eht Stichtingsbestuur welke 2x per jaar bij elkaar komt
- De Coordinator Klusteam zorgt voor een 2 jaarlijkse klusdag (waaronder 1x in het kader van NL Doet)

 

Leiding Bevers

Functieprofiel
Als beverleiding organiseer je samen met de overige leidingleden wekelijks op creatieve en uitdagende wijze een afwisselend programma voor een groep van momenteel  ca. 10 bevers.

Wat doe je als beverleiding?
- Maakt, bereidt voor en evalueert wekelijkse programma’s in het beverthema voor de bevers.
- Voert deze programma’s uit
- Bedenkt en organiseert het jaarlijkse Kampweekend
- Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
- Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.

Wat vragen wij van je:
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en van Scouting Marca Appoldro.
- Je bent minimaal 17 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
- Je hebt affiniteit met scouting en de leeftijdsgroep 5 tot 7 jaar
- Je bent beschikbaar op de zaterdagen tussen 10:00 en 12:00
- Je bent bereid 3 a 4 uur per week in scouting te investeren


Begeleiding Explorers

Functieprofiel
Als explorerbegeleiding begeleid je samen met de overige leidingleden wekelijks op creatieve en uitdagende wijze een afwisselend programma voor een groep van momenteel 17 Explorers. 

Wat doe je als explorerbegeleiding?
- begeleid Explorers in het maken van wekelijkse programma’s in een van de 8 interessegebieden voor de Explorers.
- Bedenkt en organiseert het jaarlijkse (buitenland)zomerkamp en 2 weekendkampen
- Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
- Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.

Wat vragen wij van je:
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en van Scouting Marca Appoldro.
- Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
- Je hebt affiniteit met scouting en de leeftijdsgroep 14 tot 17 jaar
- Je bent beschikbaar op de vrijdagen tussen 19:00 en 21:00
- Je bent bereid 3 a 4 uur per week in scouting te investeren


Commissielid Koningsdag

Functieprofiel
Als commissielid Koningsdag werk je samen met de overige leden aan een onvergetelijke Koningsdag. 

Wat doe je als commissielid?
- Op basis van een draaiboek organiseer je de startdag met onderling af te stemmen verantwoordelijkheid:
- O.a. beheer penningen, catering, spellen, planning, vergunningen, reclame
- Hetw erk uit handen nemen van leiding die zich dan bezig kan houden met het plezier van uw kind 

Wat vragen wij van je:
- Je bent beschikbaar op Koningsdag
- Je bent bereid 2 a 4 uur per maand (van januari t/m april) in scouting te investeren, waarbij het aantal uren in april iets op zal lopen.


Lid Flexteam

Functieprofiel
Als lid van het flexteam sta je paraat om een speltak te helpen wanneer wij voor een opkomst te weinig (bege)leiding hebben. 

Wat doe je als lid van het flexteam?
- Begeleidt op afroep, en indien je zelf kan jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
- Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van interne trainingen.
- Blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de groep

Wat vragen wij van je:
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en van Scouting Marca Appoldro.
- Je bent minimaal 17 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen (kosten zijn voor Scouting Marca Appoldro).
- Je hebt affiniteit met scouting en een leeftijdsgroep van 5 tot 17 jaar
- Je bent op afroep beschikbaar (indien dit past in je eigen agenda) tijdens de opkomsttijden (vr. 19-21 uur, za 10-12 uur en incidenteel op za van 13-16 uur)

Interesse

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met

 

Inschrijven workshops

Tijdens ons lustrum verzorgen we een viertal workshops om u wat kennis te geven van o.a. het knopen van een sleutelhanger, gps, kaart en kompas of het op spelender wijze maken van een waterraket. Voor deze workshops is het wenselijk u in te schrijven, zodat wij een plaatsje voor u bezet houden en we voldoende materiaal hebben om u op weg te helpen. Kosten voor deze workshop bedraagt 10 strippen (a € 0,50)


workshop1GPS technieken
Leer met de GPS hoe je een cache (schat) moet zoeken.

 

 

 

workshop2

Sleutelhanger knopen
Knoop je eigen sleutelhanger, leer de handigheidjes om nadien nog veel meer leuk knoopwerk te kunnen doen.

 

 

 

workshop4Waterraket schieten
Maak je eigen waterraket, kijk hoe var deze kan komen. Daarnaast nog meer leuke dingen die je kan maken die allemaal met lucht te maken hebben.

 

 

 

workshop3

Kaart en kompas
Wil je nu is precies weten hoe het werkt met kaart en kompas. Wat is nu het (magnetische) noorden en hoe kan je navigeren op zon en op de sterren.

 

 

 

{rsform 13}

Appelboom draagt vrucht!

De appelboom die we van de regio hebben gekregen als teken voor: "appeltje voor de dorst" heeft al een appeltje! Scouting Marca Appoldro heeft dus een vruchtbaar jaar voor de boeg.

attachmentattachment

Help ons!

SponsorkliksU kunt ons op een eenvoudige wijze helpen door uw online boodschappen middels de volgende link te doen.

Bij elke aankoop komt er vanzelf een kleine bijdrage in onze clubkas terecht!