fotolijn

Bestuur

Evenals de meeste scoutinggroepen in Nederland kent ook Scouting Marca Appoldro officieel twee bestuursvormen:

De beheerstichting en de groepsvereniging.

De beheerstichting  heeft ten doel behulpzaam te zijn bij verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepvereniging te behartigen. Zij beheert dus o.m. de Woudhut
 

De groepsvereniging draagt er zorg voor dat:

  • in de speleenheden een goed Scoutingspel wordt gespeeld dat aansluit bij de beschrijving van het spelaanbod zoals gehanteerd door Scouting Nederland en gericht is op de doelstelling van het spel: het op plezierige wijze, gebaseerd op de spelvisie, ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
  • dat iedereen binnen de groep gestimuleerd en gefaciliteerd wordt in het verwerven van kwalificaties;
  • dat speleenheden beschikken over teams van leidinggevenden, die voldoen aan de landelijk opgestelde kwaliteits- en kwalificatienormen;
  • er goede contacten worden onderhouden met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jeugdleden;
  • er goede contacten worden onderhouden met de regio en dat de jeugdleden deelnemen aan door de regio georganiseerde activiteiten;
  • het Scoutingspel gespeeld kan worden in een veilige omgeving;
  • de speleenheden beschikken over een goede huisvesting en over goede spelmaterialen en dat deze materiële bezittingen op een verantwoorde wijze worden beheerd

Het groepsbestuur is te hier te bereiken

Help ons!

SponsorkliksU kunt ons op een eenvoudige wijze helpen door uw online boodschappen middels de volgende link te doen.

Bij elke aankoop komt er vanzelf een kleine bijdrage in onze clubkas terecht!