fotolijn

Geschiedenis


Medio 1988 besloten enkele Matenaren een nieuwe Scoutinggroep op te richten. De Maten was een van de grootste wijken van Apeldoorn geworden en de Scoutinggroep Hertog van Gelre kampte met een grote wachtlijst. Het gevolg was dat veel kinderen niet geplaatst konden worden. Redenen te over om met een nieuwe groep te starten.
Er is toen bewust gekozen voor een Scoutinggroep met van elke speltak; Bevers, Blauwe Vogels, Explorers en Roverscouts één groep, zodat men elkaar allemaal kent.
Een half jaar na de opening van de blokhut aan de Waleweingaarde is deze door vandalen in brand gestoken.

No Image

Scouting Marca Appoldro heeft in 2000 het idee opgevat om de mogelijkheden te onderzoeken voor verhuizing naar het Woudhuis/Osseveld.
De gedachte was, als er meer ruimte is in een blokhut kan de kwaliteit van het spelaanbod sterk verbeteren
In 2006 werd een COA het kantoorgebouw van AZC Apeldoorn Zuidbroek gekocht. Dit gebouw is door vrijwilligers van Marca Appoldro gedemonteerd en in containers opgeslagen totdat de vergunning in 2008 eindelijk afgegeven werd om dit gebouw te plaatsen aan de Lupineweg. In dat jaar werd de fundering door een bedrijf gestort, de verdere opbouw en inrichting is geheel gedaan door vrijwilligers. Een ongelofelijk grote klus. De blokhut voldoet volledig aan de eisen t.b.v. personen met een beperking
In die tijd gingen dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers, de normale opkomsten en kampen voor de jeugdleden gewoon door.
In januari 2009 kon de blokhut eindelijk in gebruik genomen worden en werd deze feestelijk geopend door wethouder Blokhuis. De naam werd: “Woudhut”.
Als dank aan Albert Stoter en Wim Willems voor de coördinatie en organisatie kreeg het plein de naam: Albert Stoterplein en de toegangsweg: Wim Willemslaan
In 2004 is het initiatief genomen om te starten met een speltak voor kinderen met een beperking (o.a. Kinderen met ADHD en PDD-NOS): De Blauwe Vogels.
Hiermee vervult Scouting Marca Appoldro een regionale functie.

In januari 2014 heeft Scouting Marca Appoldro een primeur: De groep gaat opa's en oma's bij de activiteiten van de jeugdige leden betrekken. Een opmerkelijk initiatief, als eerste groep in Nederland, de senioren speltak.

Scouting Marca Appoldro heeft als doel:
“Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.“
Deze ideeën van Lord Baden-Powell omvatten:
• Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
• Groeiende zelfstandigheid
• Wet en belofte
• Veelzijdige activiteiten
• Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
• Buitenleven

Scouting Marca Appoldro is een van de weinige Apeldoornse groepen die Scouts de gelegenheid geven een kamp in het buitenland te beleven.
In 2012 was er een groepskamp in Kandersteg in Zwitserland voor jeugdleden vanaf 11 jaar.
Er zijn kampen georganiseerd naar o.a. Duitsland, Zweden, Ierland en in 2014 naar IJsland.
Ereleden
Scouting Marca Appoldro heeft in haar bestaan twee keer een lid tot erelid benoemd:
- Arie Pijl (overleden op 28 oktober 2007)
- Willemien Willems
- Henk Jeths

 

Help ons!

SponsorkliksU kunt ons op een eenvoudige wijze helpen door uw online boodschappen middels de volgende link te doen.

Bij elke aankoop komt er vanzelf een kleine bijdrage in onze clubkas terecht!