fotolijn

ANBI

anbi drukwerk voorbeeld

Sinds oktober 2012 is Scouting Marca Appoldro door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

 - Een ANBI erkende instelling heeft een aantal belastingvoordelee stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
- Als de stichting zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
- De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
- Vrijwilligers die voor de stichting werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan de stichting voor wie zij zich inzetten.
- Donateurs van de stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Dit betekent dat schenkingen van en aan Scouting Marca Appoldro in het kader van haar doelstelling vrijgesteld zijn van schenkings- en successierecht. Donateurs, ondernemers, instellingen en particulieren kunnen giften en schenkingen aan Scouting Marca Appoldro aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De verstrekking van informatie door de overheid erkend ANBI-instellingen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s.

In het kader hiervan publiceren wij de volgende gegevens:

Weergave van de officiële naam:

Weergave van de officiele naam:  Scouting Marca Appoldro
Weergave van de publiek bekende naam: Scoutinggroep Marca Appoldro 
KvK nummer:  08167171 
Fiscaal nummer:  813513522 
Postadres / telefoonnummer / mailadres:  Secretariaat Scouting Marca Appoldro
Lupineweg 75
7325 AH  Apeldoorn
Telefoon: 055-3603616 (blokhut)
Email:  
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving: klik hier
De hoofdlijnen van het actuële beleidsplan: klik hier
Het beloningsbeleid: Alle medewerkers van Scouting Marca Appoldro zijn vrijwilligers.
Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Vacant
Vice Voorzitter: Vacant
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Ingrid v.d. Steeg
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten: klik hier
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting: klik hier
   
 

 

 

 

Help ons!

SponsorkliksU kunt ons op een eenvoudige wijze helpen door uw online boodschappen middels de volgende link te doen.

Bij elke aankoop komt er vanzelf een kleine bijdrage in onze clubkas terecht!