fotolijn

Brandpreventie

Het verschil tussen vuur en brand is dat je vuur onder controle hebt, en brand niet. Als er een vuurtje wordt gemaakt, moet je altijd zorgen dat er een emmer water in de buurt is. Ook moet je zorgen, voordat je begint met je vuurtje, dat er geen dingen dichtbij liggen die per ongeluk kunnen gaan branden.

 

Wat moet je doen als er toch brand is?

Denk in eerste instantie aan je eigen veiligheid! Ben je in een gebouw, ga er dan uit. Hierna ga je andere mensen die gevaar lopen waarschuwen. Zorg er ook voor dat 112 op een correcte manier gebeld wordt. Als het veilig is kun je hierna de brand proberen te bestrijden. Om dit te kunnen doen moet je weten wat vuur is.Vuur is een reactie tussen een brandbare stof (bijvoorbeeld hout), en zuurstof. Dit gebeurt niet zomaar. Het hout moet een bepaalde temperatuur hebben, voordat de reactie plaats vindt.

Wat is er dus nodig voor vuur:


1. Brandbare stof.

2. Zuurstof.

3. Ontbrandingstemperatuur.


Het bestrijden van een brand lukt alleen als je één van de drie voorwaarden beïnvloedt.


Het beïnvloeden van de drie voorwaarden die nodig zijn
om vuur te hebben.


Door de brandbare stof te verwijderen of onbrandbaar te maken kan je ervoor zorgen dat het vuur uitgaat. Als er niks is om te branden kan er ook geen vuur zijn.Als er geen lucht bij het vuur kan komen, gaat het vuur ook uit. In lucht zit namelijk zuurstof. Bijvoorbeeld door zand op het vuur te gooien kan er geen lucht meer bij.
Door water op het vuur te gooien, gaat de temperatuur van het vuur snel omlaag.
Als de temperatuur onder de ontbrandings- temperatuur komt gaat het vuur uit.

Help ons!

SponsorkliksU kunt ons op een eenvoudige wijze helpen door uw online boodschappen middels de volgende link te doen.

Bij elke aankoop komt er vanzelf een kleine bijdrage in onze clubkas terecht!