fotolijn

Lidmaatschapsinformatie

Contributie

Jeugdleden € 62,50 per halfjaar.

50+leden € 31,25 per halfjaar.

Daarnaast rekenen wij € 20,- voor inschrijfkosten waarvoor u de benodigde insignes en das krijgt.

Additionele kosten zijn de aanschaf van een uniform en kampen.

 

Mutaties & opzegging

Het doorgeven van mutaties en/of het opzeggen van het lidmaatschap moet bij de ledenadministratie. Opzeggingen van het lidmaatschap kunnen per half jaar (per 1 januari of 1 juli) plaatsvinden. Dit dient schriftelijk (of via deze website) te gebeuren bij de ledenadministratie (). Opzeggingen moeten voor 1 januari of voor 1 juli plaatsvinden. 
 
Contributie-inning

De contributie wordt per half jaar geïnd, rond de 25e van de maanden januari en juli. Bij voorkeur wordt de contributie via een automatische incassomachtiging geïnd. Mochten er daarbij fouten gemaakt zijn, dan kunt u altijd zelf binnen 30 dagen de betaling herroepen. Bij gemaakte fouten kunt u in overleg met de penningmeester, de foutief geïnde gelden terug ontvangen.

 

Medewerking ouders

Om de vereniging succesvol te laten draaien verwachten we van de ouders een kleine ondersteuning door mee te werken. Dit kan bijvoorbeeld in het klus- of schoonmaakteam, bij Koningsdag, als kaderlid etc.

 

Als je lid wordt van Scouting word je ook lid van de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 100.000 leden: Scouting Nederland. Dat lidmaatschap biedt jou als scout maar ook jouw Scoutinggroep allerlei voordelen.

 

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

  • Vier keer per jaar het Scouting Magazine
  • Als vrijwilliger bij Scouting ontvang je iedere twee weken het e-zine @-scout
  • Jaarlijks een nieuwe, digitale Scoutcard waarmee je kunt profiteren van heel veel ledenvoordeel waaronder korting in de ScoutShop.
  • Je kunt kamperen op de ruim twintig Labelterreinen van Scouting Nederland.
  • Je bent tijdens Scoutingactiviteiten verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.
  • Je kunt deelnemen aan landelijke evenementen en activiteiten
  • Je kunt deelnemen aan trainingen en cursussen van Scouting Academy.
  • Je bent automatisch lid van de wereldorganisaties WOSM en WAGGGS, zodat je deel kunt nemen aan internationale evenementen en op Scoutingterreinen in het buitenland kunt kamperen.
  • En nog veel meer! Alle voordelen vind je terug in de brochure van Scouting Nederland.

 

Huishoudelijk reglement

Als je lid wordt van Scouting, word je lid van een vereniging en binnen die vereniging zijn afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren. Dat is bij Scouting heel erg belangrijk. Deze afspraken zijn daarom vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Op het moment dat je lid wordt is het de bedoeling dat je kennis neemt van het huishoudelijk reglement.

 

Informatie

Zaterdag 10:00-12:00

Email:

Leiding:
Anita Sijrier, Peter Wijsbeek, Remko Visser, Yasmara Willems