fotolijn

Wat is Scouting

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft 100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen.

Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

De geschiedenis van de oprichting van scouting in Nederland begint eigenlijk in 1907. In dat jaar wordt de scoutingbeweging in Engeland gestart door Robert Baden-Powell. De beweging slaat aan en al snel na de oprichting in Engeland, begint men ook in Nederland voorbereidingen te treffen om met scouting te beginnen. Men vertaalt de beweging met "padvinderij". In Den Haag geeft W.J. van Hoytema het boekje 'Op Hollandsche jongens naar Buiten' uit, wat leidt tot vorming van de eerste groep: de Jonge Verkenners in december 1910. In Nederland werd voor 1973 Scouting in algemene en protestantse kringen 'padvinderij' en in katholieke kringen 'verkennerij' genoemd, tegenwoordig zijn de termen padvinderij en verkennerij verouderd en spreekt men over Scouting. Bijna alle Scoutinggroepen zijn aangesloten bij Scouting Nederland.

Wereldwijd is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo'n 38 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen. De meeste scoutsverenigingen in de wereld zijn verenigd in de overkoepelende World Organization of the Scout Movement (WOSM) en/of World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

 

Informatie

Vrijdag 19:00-21:00

Email:

Leiding:
Lex Bakker